BRÅ rapport 2008:18 Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse
� En effektstudie
   
 
Titel:BRÅ rapport 2008:18 Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse � En effektstudie
Utgivningsår:2008
Omfång:54 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027094
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2008:18
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 126 SEK exkl. moms

 

En stor del av de intagna i fängelse är narkotikamissbrukare och deras risk att återfalla i nya brott efter frigivningen är mycket hög. Mot denna bakgrund pågår sedan några år tillbaka en särskild satsning inom Kriminalvården med syfte att motivera och erbjuda intagna missbrukare behandling. Denna rapport redovisar resultaten från en utvärdering av satsningens effekter på återfall.
 
  © 2017 Jure AB