SOU 2008:81 Stalkning
� ett allvarligt brott
   
 
Titel:SOU 2008:81 Stalkning � ett allvarligt brott
Utgivningsår:2008
Omfång:361 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230572
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Stalkningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:81
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Stalkningsutredningen föreslår i sitt betänkande bl.a. en kriminalisering av stalkning och möjlighet att övervaka kontaktförbud (nuvarande besöksförbud) elektroniskt. Utredningen föreslår även ett ökat skydd för personuppgifter och andra åtgärder för att skydda hotade och förföljda.

Utredningen föreslår att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs. Förslaget innebär en möjlighet att sammantaget beakta att kriminella gärningar begåtts inom ramen för en systematisk förföljelse. Den som gör sig skyldig till olaga förföljelse kan dömas till fängelse i högst två år. För grova fall föreslås straffet vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.
 
  © 2017 Jure AB