Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång
   
 
Titel:Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång
Utgivningsår:2008
Omfång:293 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230718
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 200874
Ämnesord:Processrätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

En särskild utredare har haft uppdraget att att utvärdera lagen om grupprättegång.
I departementspromemorian görs en bedömning av hur lagen om grupprättegång har fungerat sedan den infördes. Det lämnas också vissa förslag till lagändringar.
 
  © 2017 Jure AB