EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret
   
 
Författare:Jessen Pernille Wegener , Steinicke Michael
Titel:EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret
Utgivningsår:2008
Omfång:183 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757417401
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Emnet for bogen er den påvirkning, som EU-retten har haft på den danske konkurrencelovgivning. Emnet er behandlet i tre undertemaer.
Først ses der på den EU-retlige påvirkning af straffesanktioneringen af overtrædelser af konkurrenceregler. Dernæst behandles den europæiske påvirkning af de nationale muligheder for at opnå erstatning på baggrund af overtrædelser af konkurrencereglerne. Endelig afsluttes med redegørelser for den EU-retlige påvirkning af den materielle konkurrence i Danmark, herunder de danske reglers udformning
og fortolkning.


Inhold:
- Strafforfølgning i internationale konkurrencesager
- EU-tilpasning af dansk konkurrencestrafferet
- Erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne i praksis
- Erstatning for konkurrenceretlige overtrædelser
- EU-konform fortolkning af dansk konkurrenceret - hvad indebærer dette?
- Dansk fusionskontrol og EU-retten
- Fortolkning af reglerne om offentlig støtte i Konkurrencelovens § 11 a
- Konkurrencelovens § 2, stk. 2 - behov for ændringer?
 
  © 2017 Jure AB