Utsökningsbalken
� En kommentar
   
 
Författare:Walin Gösta , Gregow Torkel , Löfmarck Peter , Millqvist Göran , Persson Annina H.
Titel:Utsökningsbalken � En kommentar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:800 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012665
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

Pris: 1609 SEK exkl. moms

 

Grundläggande kommentar till utsökningsbalken med många hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Utsökningslagstiftningen har fått allt större betydelse i samhället på senare tid. I den nya upplagan av kommentaren till utsökningsbalken har hänsyn tagits till lagändringar, nya rättsfall och litteratur fram till slutet av år 2008. Den nya organisationen inom exekutionsväsendet – en Kronofogdemyndighet för hela landet – har givetvis också beaktats. Även ändringar på andra områden som inverkar har uppmärksammats. Framställningen bygger liksom tidigare på förarbetena till utsökningsbalken och senare ändringar, men åtskilliga kritiska utblickar görs. En nyhet är att författarna diskuterar och tar ståndpunkt till en hel del frågor som har uppkommit i Kronofogdemyndighetens praktiska verksamhet och som inte har behandlats i tidigare upplagor eller i vart fall inte behandlats närmare. En viss modernisering av framställningen har också gjorts.

 
  © 2017 Jure AB