Kapitalbrist i aktiebolag
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Kapitalbrist i aktiebolag
Utgivningsår:2008
Omfång:232 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014164
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

En praktiskt inriktad kommentar som kritiskt granskar reglerna i ABL 25:13-20. Lagen ålägger bolagets företrädare en handlingsplikt vid kritisk kapitalbrist. Styrelseledamöterna blir medansvariga för bolagets förpliktelser om de inte agerar efter det påbjudna mönstret. Så även aktieägare som trots vetskap om likvidationsplikt deltar i ett beslut om att fortsätta bolagets verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB