Retsplejeloven Bruxelles I-forordning
� Kommenteret
   
 
Författare:Gomard Bernhard , Møller Jens , Talevski Oliver , Thønnings Peter
Titel:Retsplejeloven Bruxelles I-forordning � Kommenteret
Anmärkning:3 volymer.
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:2630 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757416251
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 5331 SEK exkl. moms

 

Den kommenterede, grønne retsplejelov i tre bind er en klassiker i dansk, juridisk litteratur. Den udkom første gang i 1939 og er udkommet i yderligere 7 udgaver, senest 1 2004. Denne 8. udgave er særlig aktuel, fordi den indeholder den meget omfattende politi- og domstolsreform, der blev vedtaget i 2006 og nu er trådt i kraft. Bruxelles I-forodningen samt 40 andre ændringslove er desuden taget med.

Indhold:
Første bog. Domsmagten m.m
1. afsnit Domstolenes ordning
2. afsnit Nævningers og domsmænds udtagelse
3. afsnit Udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer
4.afsnit Anklagemyndigheden
5. afsnit Politimyndigheden
6. afsnit Advokater

Anden bog. Fælles bestemmelser for borgerlige sager og straffesager
1. afsnit Første afsnit

Tredje bog. Den borgerlige retspleje
1. afsnit Almindelige bestemmelser
2. afsnit Rettergangsmåden
3. afsnit Betalingspåkrav
4.afsnit Tvangsfuldbyrdelse
5. afsnit De foreløbige retsmidler
6. afsnit Skifte af fællesbo m.v.

Fjerde bog. Strafferetsplejen
1. afsnit Almindelige bestemmelser
2. afsnit Efterforskning, tvangsindgreb m.v.
3. afsnit Tilitale og hovedforhandling i 1. instans
4. afsnit (ophævet)
5. afsnit Retsmidler mod trufne afgørelser
6. afsnit Regler om behandlingen af private straffesager og om forfølgning af borgerlige krav under straffesager
7. afsnit Fuldbyrdelsen af domme i straffesager
8. afsnit Sagsomkostninger m.v. i straffesager
9. afsnit
10. afsnit

Femte bog. Slutnings- og overgangsbestemmelser
Forkortelsesliste
Sagsregister
 
  © 2017 Jure AB