BRÅ rapport 2008:22 14 projekt mot organiserad brottslighet
� En analys av Polisens särskilda satsning
   
 
Titel:BRÅ rapport 2008:22 14 projekt mot organiserad brottslighet � En analys av Polisens särskilda satsning
Utgivningsår:2008
Omfång:92 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027148
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2008:22
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

I en kraftsatsning beslutade sig Rikspolisstyrelsen 2006 finansiera en rad olika projekt som riktar sig mot den organiserade brottsligheten i Sverige, till en summa på totalt 120 miljoner kronor. Hittills har 14 av dessa projekt genomförts och avslutats. Denna rapport från Brå är en analys av dessa projekt.

Den organiserade brottsligheten i sverige tar sig många uttryck - narkotikasmuggling, illegal spelverksamhet, värdetransportrån, mc-gäng, hot och påtryckningar. Därför möts den också med många initiativ från rättsväsendet, andra myndigheter och det övriga samhället. Pengarna från Polisen inom ramen för detta initiativ fördelades genom ett ansökningsförfarande från polismyndigheterna till ett operativt råd inom Polisen.

Vad gick pengarna till? Var projekten effektiva? Är särskilda projektmedel av detta slag en bra metod för att styra Polisens arbete?

Under hösten 2009 kommer denna rapport att kompletteras med en slutrapport som tar sikte på hela satsningen.
 
  © 2017 Jure AB