Advokatetik i brottmål
� en handbok
   
 
Författare:Ebervall Lena
Titel:Advokatetik i brottmål � en handbok
Utgivningsår:2008
Omfång:213 sid.
Förlag:Thomson Förlag
ISBN:9789176102855
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 461 SEK exkl. moms

 

Brottmålsadvokatens vardag är full av svåra yrkesetiska frågor. Advokaten som skall försöka lösa ett uppkommet dilemma har dock ofta begränsade möjligheter att finna vägledning i de generalklausuler som lag och god advokatsed erbjuder. Något mer än paragrafer behövs för den praktiker som står inför ett konkret problem. Det har länge funnits behov av en enkel och lättsmält vägledning för den som arbetar med brottmål.
I denna bok har författaren på ett ställe samlat lag, regler om god advokatsed, doktrin och praxis i form av rättsfall och disciplinnämndsfall som rör praktiska försvararfrågor.
 
  © 2017 Jure AB