Med våldsam hand
� Om mord, dråp, mordbrand och mordförsök på Gotland under 1800-talet
   
 
Författare:Daun Torsten
Titel:Med våldsam hand � Om mord, dråp, mordbrand och mordförsök på Gotland under 1800-talet
Utgivningsår:2008
Omfång:264 sid.
Förlag:Gotlandica
ISBN:9789186103002
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Rättshistoria , Kriminologi

SLUT på förlag

 

Med våldsam hand skildrar mord, dråp, mordbrand och andra grova brott på Gotland under 1800-talets första hälft. Brott som bestraffades med döden. Berättelserna bygger i huvudsak på material ur de gotländska domstolsarkiven. Men det är inte bara brotten som är det intressanta, utan också vardagen och arbetslivet på den tiden.

Genom sin goda berättarförmåga lyckas författaren Torsten Daun med bibehållen tidsfärg och troget källorna på ett levande sätt skildra de allvarliga händelserna. Utöver brottsskildringarna gör Torsten också jämförelser mellan de olika domstolsärendena och de olika tidsskedena. Han tar bland annat upp frågan om användning av tortyrliknande förhörsmetoder och om liberaliseringen inom det svenska rättsväsendet fick genomslag i gotländsk rättstillämpning.
 
  © 2017 Jure AB