Ds 2001:2 Priset för ett större EU
� En ESO-rapport om EU:s utvidgning
   
 
Titel:Ds 2001:2 Priset för ett större EU � En ESO-rapport om EU:s utvidgning
Anmärkning:Ds 2002:52 är en europeisk version av denna promemoria.
Utgivningsår:2001
Omfång:136 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213877
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:2
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

I promemorian diskuteras fördelningen av den finansiella bördan mellan EU:s medlemmar och konsekvenserna av denna för de nya medlemmarna. En närmare analys görs av hur mycket det kommer att kosta för Sverige när EU blir större. Bedömningen är att kostnaderna på upp till 5 miljarder kr fram till år 2013 ter sig överkomliga. Här tas också upp frågan om kostnaderna för ett uteblivet beslut om utvidgning.
 
  © 2017 Jure AB