BRÅ rapport 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007
   
 
Titel:BRÅ rapport 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007
Utgivningsår:2008
Omfång:474 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027155
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2008:23
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 339 SEK exkl. moms

 

Bedömningar av brottslighetens omfattning är en av Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgifter. Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har kommit ut sedan år 1976. Årets rapport ger en aktuell genomgång av olika brottstrender med tonvikt på perioden 1975–2007.

I genomgången utnyttjas förutom kriminalstatistik också Brå:s Nationella trygghetsundersökning (NTU) och andra kompletterande datakällor. Årets rapport innehåller även ett fördjupningsavsnitt som behandlar fem särskilt angelägna frågeområden. Det handlar bland annat om ungdomsbrottslighet, kvinnors brottslighet och jämförelser av brottsligheten i olika länder.
 
  © 2017 Jure AB