Immaterialrettigheder og foreløbige forbud
   
 
Författare:Petersen Clement Salung
Titel:Immaterialrettigheder og foreløbige forbud
Utgivningsår:2008
Omfång:517 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757419481
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Immaterialrätt , Processrätt

Pris: 1021 SEK exkl. moms

 

Bogen omhandler den centrale rolle, som foreløbige forbud spiller i retshåndhævelsen af immaterialrettigheder. Den indeholder en omfattende undersøgelse af dansk ret om nedlæggelse af fogedforbud i immaterialretlige sager. Undersøgelsen bygger bl.a. på en gennemgang af mere end 200 utrykte kendelser om forbud fra de senere år. Bogen indeholder udførlige referater og citater fra denne utrykte retspraksis og er dermed velegnet som håndbog for praktikere, der ønsker at orientere sig om den faktiske retsanvendelse i fogedforbudssager.

Forfatteren, Clement Salung Petersen, er forsker ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, og han har tidligere gennem sit virke som advokat beskæftiget sig indgående med
håndhævelse af immaterialrettigheder. Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling.

Indehold:
Forord
DEL I. INDLEDNING
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Fogedforbud som tvistemålssubstitut
DEL II. DET IMMATERIALRETLIGE SANKTIONSSYSTEM
Kapitel 3. De immaterialretlige sanktioner
Kapitel 4. Bevissikring og oplysningspligt
DEL III. IMMATERIALRET & FOGEDFORBUD
Kapitel 5. Foreløbige retsmidler
Kapitel 6. Fogedforbud som retshåndhævelsesmiddel
Kapitel 7. Nedlæggelse af fogedforbud
Kapitel 8. Rettergangsmåde og bevis
Kapitel 9. Fogedforbudsbetingelserne
Kapitel 10. Konklusion
English Summary - Intellectual Property Rights and Preliminary Injunctions
Anvendte forkortelser
Litteraturliste
Betænkninger m.v.
Domsregister
Stikordsregister


 
  © 2017 Jure AB