SOU 2008:111 Barn som misstänks för brott
   
 
Titel:SOU 2008:111 Barn som misstänks för brott
Utgivningsår:2008
Omfång:185 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231043
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Barnbrottsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:111
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande presenteras en översyn av de bestämmelser i lagen som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt 15 år. Förslagen innebär dels att brott där den misstänkte är under 15 år i högre utsträckning än i dag ska utredas av polis och åklagare, dels att de brottsutredande myndigheterna i viss utsträckning ska få befogenheter att med tvång drogtesta barn under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade.
 
  © 2017 Jure AB