BRÅ rapport 2008:24 Sexuell människohandel
� En fråga om tillgång och efterfrågan
   
 
Titel:BRÅ rapport 2008:24 Sexuell människohandel � En fråga om tillgång och efterfrågan
Utgivningsår:2008
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027179
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2008:24
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

Rapporten handlar om sexuell människohandel i Sverige med utgångspunkt i två perspektiv: tillgång och efterfrågan.Genom att hela traffickingkedjan skildras - från rekryteringen av kvinnor i ursprungsländerna fram till mötet med de svenska sexköparna - har också förslag på brottsbekämpande strategier och metoder formulerats som täcker hela verksamheten.

 
  © 2017 Jure AB