Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen
� En process- och insolvensrättslig manual
   
 
Författare:Renman Hans
Titel:Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen � En process- och insolvensrättslig manual
Utgivningsår:2009
Omfång:189 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013327
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

Återvinningsreglerna i 4 kap. konkurslagen är en viktig del av det insolvensrättsliga systemet. Om en gäldenär har fått betalningssvårigheter finns en risk för att gäldenären gynnar en viss borgenär framför andra borgenärer eller att gäldenären undandrar egendom från borgenärerna. Återvinningsreglerna kan göra det möjligt att återställa läget som det var innan den återvinningsbara transaktionen vidtogs. Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast måste påkallas. Dessutom beskrivs de materiella förutsättningarna för att påkalla återvinning. Rekvisiten för återvinning av olika typer av rättshandlingar, t.ex. betalningar, säkerheter och gåvor, beskrivs. Boken har en praktisk inriktning och innehåller flera exempel på hur konkursboet kan formulera sina yrkanden och i övrigt utforma sin talan i en återvinningsprocess. Boken vänder sig till - konkursförvaltare - advokater och andra ombud i återvinningsprocesser - domare - revisorer och redovisningskonsulter - bolagsjurister och bankjurister - personer som bevakar statens intressen som borgenär i konkurser - handläggare på Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) Hans Renman har arbetat på advokatbyrå sedan år 1989 och är i dag advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Han arbetar huvudsakligen med kommersiella tvister och skiljeförfaranden, konkursförvaltning samt rådgivning till finansiella bolag. Han anlitas regelbundet som föreläsare i sakrätt och insolvensrätt.

 
  © 2017 Jure AB