BRÅ rapport 2009:1 Misshandel mellan obekanta
� Kan fler brott klaras upp? Del 2
   
 
Titel:BRÅ rapport 2009:1 Misshandel mellan obekanta � Kan fler brott klaras upp? Del 2
Utgivningsår:2009
Omfång:66 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027216
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2009:1
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

På uppdrag av Rikspolisstyrelsen har Brå undersökt om polisens arbete med anmälningar om misshandel mellan obekanta (det våld som i dagligt tal brukar kallas för gatuvåld) kan förbättras.

Varje år görs över 30 000 anmälningar om misshandel mellan obekanta. Till största delen rör det sig om en mindre grov misshandel mellan två berusade män i 20-årsåldern som i samband med krogbesök eller privata fester kommer i dispyt. I dag leder cirka 15 procent av dessa anmälningar till personuppklaring.

Brå har gått igenom ett riksrepresentativt urval av 600 ärenden om misshandel med obekant gärningsman för att se om, i vilken utsträckning och hur personuppklaringen kan öka.

Brå:s bedömning är att antalet personuppklarade ärenden kan öka betydligt om polisen förbättrar sitt utredningsarbete. I rapporten förs en diskussion om hur detta kan gå till.


 
  © 2017 Jure AB