Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009
   
 
Titel:Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009
Anmärkning:Kontakta Jure för stående order, telnr 08-6620080.
Utgivningsår:2009
Omfång:160 sid.
Förlag:Brottsoffermyndigheten
ISBN:9789197720540
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Detta är en redovisning av rättsläget när det gäller skadestånd för kränkning i samband med brott. Inför 2009 har en genomgång av praxis gjorts med särskilt fokus på den nya sexualbrottslagstiftningen.

De avgöranden som refereras kan ses som exempel på gällande skadeståndsrättslig praxis och den praktiska tillämpningen av brottsskadelagen vid Brottsoffermyndigheten. Här framkommer också Brottsoffermyndighetens syn på vissa andra skadeståndsrättsliga frågor.

Referatsamlingen har sammanställts av brottsskadechefen Per Rubing och avdelningsdirektören Hans Sjölander.

 
  © 2017 Jure AB