BRÅ Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet
   
 
Titel:BRÅ Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet
Anmärkning:Idéskrift nr 18.
Utgivningsår:2009
Omfång:96 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027209
Serie:Idéskrift nr. 18
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Organiserad brottslighet - begreppet för tankarna till något skrämmande, stort och avlägset. I själva verket är den organiserade brottsligheten inte särskilt långt borta. Den finns här och nu – i lokalsamhället. Det innebär att arbetet mot den organiserade brottsligheten inte enbart bör bedrivas genom nationella och internationella handlingsplaner och insatser. Genom ökad medvetenhet, aktivitet och samverkan på den lokala nivån kan man bidra till att bekämpa och förebygga denna kriminalitet.

Avsikten med idéskriften är att ge dem som arbetar mot organiserad brottslighet på lokal nivå, såväl inom kommunerna och polisen som inom det lokala näringslivet och lokala frivilligorganisationer, mer kunskap om organiserad brottslighet och åtgärder på lokal nivå. 
  © 2017 Jure AB