Alternativ tvisteløsning
   
 
Författare:Ristvedt Per M. , Nisja Ola Ø.
Titel:Alternativ tvisteløsning
Utgivningsår:2008
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202242145
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 1370 SEK exkl. moms

 

Majoriteten av sivile tvister i Norge forlikes gjennom alternativ tvisteløsning, og nyere lovgivning øker fokuset på alternativer til tradisjonell domstolsbehandling. Tvisteloven statuerer en plikt for partene til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og rettsmekling innføres som en fast ordning ved samtlige ting- og lagmannsretter. Blant annet av disse grunner må det antas at antallet tvister som løses ved alternativ tvisteløsning, vil øke i tiden fremover. Videre er det ved alternativ tvisteløsning normalt større anledning til direkte å påvirke resultatet enn ved alminnelig domstolsbehandling. Det er derfor viktig å beherske de alternative tvisteløsningsmetodene og øke kunnskapen om alternativ tvisteløsning.

Disse forholdene er bakgrunnen for Alternativ tvisteløsning, som representerer den første samlede fremstillingen om alternative tvisteløsningsmetoder i norsk rett. Boken gir en grundig, analytisk og praktisk fremstilling av bruken av andre metoder enn tradisjonell domstolsbehandling for å løse sivile tvister.

 
  © 2017 Jure AB