Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
� En handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden
   
 
Författare:Öhrström Marie
Titel:Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut � En handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden
Utgivningsår:2009
Omfång:355 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013365
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

Ett skiljeförfarande handläggs i en enda instans. Det är därför viktigt att processa rätt – man får ingen andra chans. Parter, ombud och skiljemän behöver effektiva verktyg för att handlägga tvister säkert, skyndsamt och strategiskt. Denna handbok ger en praktisk vägledning till olika typer av kommersiell tvistlösning. Den är en guide till skiljedom i allmänhet och till Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare i synnerhet.

Här besvaras frågor som:
• Vad är skillnaden mellan skiljedom och rättegång i domstol?
• Vilka är för- och nackdelarna med ad hoc-förfarande respektive med institutionellt skiljeförfarande?
• Hur skriver man en bra skiljeklausul? • När kan en skiljedom klandras?
• Vad är medling? Boken innehåller även detaljerade kommentarer till Skiljedomsinstitutets regler och ger en unik inblick i hur handläggningen av skiljemålen går till.
• Vad ska bifogas till påkallelseskriften?
• Hur delges svaranden?
• Vilka beslut fattar styrelsen respektive sekretariatet?
• Hur räknas förskottsbeloppet fram?
• Hur hanteras jävsinvändningar?
• Vad innebär ett förenklat skiljeförfarande?
I bilagor återfinns Skiljedomsinstitutets mallbrev och formulär, Riktlinjer för skiljemän, skiljeklausuler, flödesscheman, målstatistik m.m. Boken vänder sig till advokater, bolagsjurister, domare och studenter samt till andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med affärstvister.
 
  © 2017 Jure AB