IT-avtal
� särskilt om outsourcing
   
 
Författare:Lindberg Agne , Kahn Johan
Titel:IT-avtal � särskilt om outsourcing
Anmärkning:Ursprungligen presenterad med titeln Outsourcingavtal för IT-tjänster: En praktisk handledning.
Utgivningsår:2009
Omfång:205 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014232
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt

Pris: 847 SEK exkl. moms

 

Det finns en mängd utmaningar och risker med avtal inom IT-området. Möjligheten att göra bra affärer med minskad risk ökar betydligt med hjälp av bra processer och tillgodogörande av de erfarenheter som finns.

IT-avtal – särskilt om outsourcing är en övergripande och praktiskt inriktad handbok kring upphandlingsprocessen och avtal avseende inköp av IT som tjänst. Fokus ligger på outsourcing, dvs. utkontraktering av funktioner och verksamhet. Boken behandlar besluts-, upphandlings- och avtalsprocesserna samt avtalets innehåll, förvaltning och avslut. Förutom teoretisk genomgång av de olika outsourcingalternativen, IT-tjänsteavtalet, huvudavtalet och strukturfrågorna, vissa allmänna juridiska frågeställningar samt trender, finns här även en checklista för IT-avtalet. Checklistan sammanfattar de frågeställningar som bör beaktas vid avtalsskrivande, tillämpningen av branschens standardavtal eller vid framtagandet av egna avtalslösningar.

IT avtal – särskilt om outsourcing fungerar som en utförlig handledning för framgångsrik utformning av IT-avtal. Boken vänder sig till alla som kommer i
kontakt med dessa frågor.
 
  © 2017 Jure AB