Processramen i förvaltningsmål
� Ändring av talan och anslutande frågor
   
 
Författare:von Essen Ulrik
Titel:Processramen i förvaltningsmål � Ändring av talan och anslutande frågor
Utgivningsår:2009
Omfång:303 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014256
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 327 SEK exkl. moms

 

Förvaltningsdomstolarna och de processer som förs i dessa har fått en alltmer framskjuten roll i det svenska samhället. Antalet måltyper ligger numera omkring 600 och är av mycket skiftande karaktär. Processramen i förvaltningsmål undersöker hur processramen ska bestämmas, d.v.s. vad som får prövas i ett förvaltningsmål. Fokus ligger på i vilken omfattning parterna kan ändra sin talan och i vilken utsträckning domstolarna kan påverka ramen för prövningen. Boken behandlar dessutom ett antal anslutande frågor, t.ex. beviskraven i olika måltyper, hur utredningsansvaret bör fördelas och vad som gäller i rättskraftshänseende.

Framställningen består av tre delar som till omfånget är ungefär lika stora. • Den första delen tar upp förvaltningsprocessens funktion och karaktär. Detta är något som påverkar hur processramen ska bestämmas men som också leder in på frågor om beviskrav, vilka omröstningsregler som ska tillämpas, förekomsten av en åberopsbörda och om en sak som har avgjorts av domstol kan prövas i en ny process. • Den andra delen avhandlar parternas och domstolarnas bundenhet till yrkandena samt vilka möjligheter som finns att ändra dessa under processens gång. • I den tredje delen görs motsvarande undersökning avseende de omständigheter som aktualiseras i målet. Centralt är vad som utgör ”saken” i målet och hur instansordningsprincipen ska tillämpas i förvaltningsmål.
 
  © 2017 Jure AB