BRÅ rapport 2008:16 Otrygghet och segregation
� Bostadsområdets betydelse för allmänhetens otrygghet och oro för brott
   
 
Titel:BRÅ rapport 2008:16 Otrygghet och segregation � Bostadsområdets betydelse för allmänhetens otrygghet och oro för brott
Utgivningsår:2009
Omfång:80 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027018
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2008:16
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 129 SEK exkl. moms

 

I denna rapport belyses boendesegregationens betydelse för medborgarnas oro för brott och känsla av trygghet. Den beskriver tidigare forskning och resultat från den Nationella trygghetsundersökningen, NTU och diskuterar effekterna av ett segregerat boende.

Otrygghet och segregation är två viktiga samhällsfrågor med stor betydelse för människors dagliga liv. Samhällets målsättning är att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla. Men otrygghet och oro varierar mellan olika befolkningsgrupper och bostadsområden. Hur stora är skillnaderna i otrygghet mellan människor? Hur mycket av dessa skillnader beror på en koncentration av sårbara individer? Spiller detta över i otrygghet för alla som bor i området?

Med denna rapport hoppas Brå att grunden läggs för en återkommande beskrivning av hur medborgarnas otrygghet och oro för brott fördelas mellan olika resursstarka bostadsområden. Ytterst handlar det om att kunna stämma av om samhällsutvecklingen närmar sig, eller fjärmar sig från, målsättningen om mer jämlika levnadsförhållanden i hela Sverige.

 
  © 2017 Jure AB