Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene
   
 
Författare:Andenæs Johs
Titel:Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene
Utgivningsår:2008
Omfång:520 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215009094
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 879 SEK exkl. moms

 

Dette er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene av Johs. Andenæs og Anders Bratholm. Kjell V. Andorsen har videreført arbeidet på anmodning fra Johs Andenæs, og de to tidligere utgivelsene er nå samlet i én bok.

Det har skjedd vesentlige endringer på feltet siden de to bøkene sist utkom i 1996. I denne utgaven er blant annet kapitlene om seksuallovbrudd og tap og tilbakekall av førerrett betydelig omskrevet, nye bestemmelser om motarbeidelse av rettsvesenet, menneskehandel og korrupsjon er behandlet og et nytt kapittel om folkemord er med. Forfatteren knytter også forbindelseslinjer til den nye straffeloven av 20. mai 2005.

Kjell V. Andorsen er dr. juris fra 1999 og har bred faglig bakgrunn blant annet fra domstolene, politiet og som privatpraktiserende advokat. Han har vært førsteamanuensis og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Forfatteren har tidligere utgitt bøkene Strafferettslig nødrett (1999) og Rettsvillfarelse i strafferetten (2005).
 
  © 2017 Jure AB