Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring
   
 
Författare:Cars Thorsten
Titel:Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:304 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139104664
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet mot mutor nr. 4
Ämnesord:Straffrätt , Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

De gemensamma bestämmelserna om mutbrott m.m. som gäller sedan 1978 för den offentliga och den privata sektorn omfattar straffbestämmelserna i brottsbalken och generalklausulen om otillbörlig marknadsföring. Denna bok behandlar begreppen, syftet bakom lagstiftningen, vem som kan göras ansvarig, gärningen och vilka konsekvenser som kan följa. Slutligen berörs skatterättsliga och internationella aspekter. Med Summary in English. Den omarbetade, andra upplagan beaktar 1999 års ändringar i brottsbalken. En aktuell översikt över bl.a. rättsfall, åklagarbeslut samt JO- och JK- avgöranden ingår.
 
  © 2017 Jure AB