Barnekonvensjonen
� Barns rettigheter i Norge
   
 
Författare:Høstmælingen Njål , Kjørholt Elin Saga , Sandberg Kirsten
Titel:Barnekonvensjonen � Barns rettigheter i Norge
Utgivningsår:2008
Omfång:352 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215011936
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt

Pris: 751 SEK exkl. moms

 

Denne boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge i dag. Hensikten har vært at alle som jobber med barns rettigheter skal ha et godt hjelpemiddel for å realisere dette arbeidet i hverdagen.

Barnekonvensjonen skal ivareta barns behov for spesiell beskyttelse. Konvensjonen er en av de sentrale menneskeretts-konvensjonene og den ble inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven i 2003. Barnekovnensjonen klargjør barnets stilling som eget rettssubjekt og nedfeller egne rettigheter for barn på områder der det er nødvendig, som for eksempel:
-medbestemmelse
- omsorg
- særlig rett til beskyttelse.

Konvensjonen har vokst seg betydningsfull siden den ble til i 1989. I de siste årene har det vært en markant økning i interessen og etterspørselen etter kompetanse på området barns rettigheter.

Bokas redaktører er Njål Høstmælingen, forsker ved Senter for menneskerettigheter, Elin Saga Kjørholt, tidligere rådgiver i Redd Barna og nå rådgiver ved Senter for menneskerettigheter og Kirsten Sandberg, professor og instituttbestyrer ved Institutt for offentlig rett.

Bidragsyterne er alle håndplukket fra sentrale fagmiljøer med bred innsikt og spesiell kompetanse på sine respektive fagfelt.
 
  © 2017 Jure AB