SOU 2009:20 Mer järnväg för pengarna
   
 
Titel:SOU 2009:20 Mer järnväg för pengarna
Utgivningsår:2009
Omfång:62 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231555
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:20
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 203 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ökad konkurrens på marknaden för drift, underhåll och investeringar i järnväg.
 
  © 2017 Jure AB