Prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet
Utgivningsår:2009
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809134
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:134
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag och bedömningar om konstnärlig utbildning på forskarnivå, tillstånd att utfärda examina på forskarnivå, vetenskapsområde och universitetsstatus. Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB