Kommuners lag- och domstolstrots
� en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar
   
 
Författare:Warnling Conradson Wiweka
Titel:Kommuners lag- och domstolstrots � en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar
Utgivningsår:1995
Omfång:646 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175987171
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB