BRÅ Rapport 2009:7 Polisens möte med organiserad brottslighet
� En undersökning om otillåten påverkan
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2009:7 Polisens möte med organiserad brottslighet � En undersökning om otillåten påverkan
Utgivningsår:2009
Omfång:149 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027278
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2009:7
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 222 SEK exkl. moms

 

Denna rapport beskriver förekomsten av och strukturen på den otillåtna påverkan som riktas mot polisanställda. Materialet bygger på enkäter som skickats till poliser och civilanställda, intervjuer med bland annat utsatta poliser och påverkare med koppling till organiserad brottslighet, och deltagande observationer.

Att motverka otillåten påverkan från organiserad brottslighet är själva grunden för en effektiv bekämpning av denna brottslighet. Genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption försöker personer med koppling till organiserad brottslighet påverka enskilda poliser.

Följden kan bli att poliser tittar åt ett annat håll, läcker känslig information och beter sig på ett sätt som strider mot Polisens uppdrag och uppgift.

Den typ av organiserad brottslighet som avses i denna rapport sträcker sig från ungdomsgäng i utkanten av organiserade kriminella verksamheter till nätverk som specialiserat sig på en specifik illegal vara eller tjänst. Däremellan återfinns förortsgäng, mc-gäng, fängelsegäng och politiska extremistgrupperingar.

 
  © 2017 Jure AB