KURS: Offentlig upphandlig för leverantörer
� Kurs i Stockholm 1 december 2009
   
 
Titel:KURS: Offentlig upphandlig för leverantörer � Kurs i Stockholm 1 december 2009
Anmärkning:Kursledare: Kristian Pedersen
Utgivningsår:2009
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSOFFLEV091
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 5400 SEK exkl. moms

 

Offentlig upphandling uppfattas av leverantörer ofta som något som är både krångligt och byråkratiskt, men för de företag som lär sig spelreglerna öppnar sig en jättelik marknad med många goda affärsmöjligheter. Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis omkring 400 miljarder kronor och på många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader.

Kursen Offentlig upphandling för leverantörer ger en praktiskt inriktad genomgång av de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna samt hur man som leverantör bör agera för att öka sina möjligheter till framgång.


Målgrupp:
Kursen vänder sig främst till leverantörer, men lämpar sig även för bolagsjurister, konsulter eller andra som vill få en systematisk genomgång av området eller fräscha upp sina kunskaper med anledning av de nya upphandlingslagarna.


Kursledare:
Advokat Kristian Pedersen arbetar vid Advokatfirman Delphi i Stockholm. Han har tidigare arbetat både vid Nämnden för offentlig upphandling och vid Konkurrensverket. Han är även upphandlingskrönikör i Europarättslig tidskrift, författare till en lång rad artiklar om upphandlingsfrågor i olika juridiska tidskrifter samt författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder. Han anlitas regelbundet som föreläsare av såväl företag och myndigheter som Stockholms universitet.


Program:

8.30–9.00 Registrering
9.00–10.00 Introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna – lagar och regler, terminologi och grundläggande principer
10.00–10.15 Förmiddagsfika
10.15–12.00 Så går en upphandling till – en stegvis genomgång av upphandlingsprocessen ur ett leverantörsperspektiv
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Så går en upphandling till, forts.
14.00–14.30 Offentlighet och sekretess vid upphandling
14.30–15.15 Att läsa och förstå förfrågningsunderlag – en praktiskt orienterad vägledning med utgångspunkt i några verkliga exempel
15.15–15.30 Eftermiddagsfika
15.30–16.00 Viktigt att tänka på för leverantörer – fallgropar och vanliga misstag och tips för att undvika dem
16.00–17.00 Vad man som leverantör kan göra om man är missnöjd med hur upphandlingen genomförts – överprövning och skadestånd


Tid: 1 december 2009, kl. 8.30–17.00.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Kursavgift: 5 400 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår omfattande kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: 24 november 2009

Kontakta oss för ytterligare information och anmälan.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel.: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post: olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB