Vänbok till Lars-Göran Engström
� Blandade uppsatser
   
 
Titel:Vänbok till Lars-Göran Engström � Blandade uppsatser
Utgivningsår:2009
Omfång:236 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233522
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Processrätt , Straffrätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

När Lars-Göran Engström avgår med pension från sin tjänst som hovrättspresident vill författarna i denna vänbok tacka honom för de insatser som han har gjort för Sveriges domstolar i allmänhet och för Hovrätten över Skåne och Blekinge i synnerhet.

Boken, som är en i raden av vänböcker och jubileumsskrifter som under årens lopp har producerats inom Hovrätten över Skåne och Blekinge och Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, överlämnades till Lars-Göran Engström på hans sista tjänstgöringsdag, då också den nya hovrättsbyggnaden i kvarteret Flundran invigdes.

Ur innehållet:
Erland Aspelin: Brott och straff i förändring
Gunnar Bergholtz: Domare i politisk storm – några historiska rättsskärvor från Finland
Martin Borgeke: Straffrättslig villfarelse – en mystisk del av straffrätten?
Bo Broomé: Möten med autonomibegreppet
Olle Ekstedt: The rule of law i Sverige
Per Eriksson: Etiken i praktiken
Trygve Hellners: Några tankar kring 2008 års rättegångsreform
Johan Hirschfeldt: Grundlagsutredningens förslag om domstolarna och deras ställning
Anders Iacobæus: Reflektioner kring domstolsbyggande och domstolsbyggnader
Kjell Å Modéer: Skånska hovrätten i uppbrott. Om kontinuitet och förändring i en regional överrättskultur
Johan Munck: Hur Nedre justitierevisionen blev Högsta domstolens kansli
Stefan Strömberg: Är det inte dags att myndigförklara parterna i brottmålsprocessen?
Krister Thelin: Domstolarna och medierna: Några spridda reflektioner
Fredrik Wersäll: EMR – några reflektioner
 
  © 2017 Jure AB