IT i Sverige 2009
� En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige
   
 
Författare:Movin Staffan
Titel:IT i Sverige 2009 � En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige
Utgivningsår:2009
Omfång:155 sid.
Förlag:Exido
ISBN:9789197612937
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 475 SEK exkl. moms

 

IT I Sverige 2009 är uppdelad i fyra huvudavsnitt. Det första visar hur verksamhetens krav på IT förändras och vad som förväntas av IT ur ett affärsperspektiv. Det andra avsnittet beskriver hur dagens tekniska utveckling gör det möjligt att möta de affärsutmaningar som finns. Det handlar bl a om s k cloud computing, grön IT, funktionell outsourcing och riskhantering. Det tredje avsnittet behandlar bl a vad IT-förändringarna ställer för nya krav på företaget och ledarskapet och vilken kompetens som behövs i företaget. Det fjärde avsnittet reflekterar om morgondagens möjligheter och vad som är viktigt att ta fasta på som företag för att dra nytta av förändringarna – både på kort och lång sikt.
 
  © 2017 Jure AB