BRÅ rapport 2009:13 Otillåten påverkan mot åklagare och domare
   
 
Titel:BRÅ rapport 2009:13 Otillåten påverkan mot åklagare och domare
Utgivningsår:2009
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027315
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2009:13
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

I rapporten presenteras resultaten från en webbenkät om otillåten påverkan riktad till samtliga åklagare och samtliga domare i tingsrätt och länsrätt. Jämförelser görs också mellan utsattheten för de båda grupperna av domare och åklagare från Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten.

Till detta kommer jämförelser med en liknande undersökning som genomfördes under samma tidsperiod i Finland. Rapporten avslutas med förslag till förebyggande och lindrande åtgärder.

Otillåten påverkan mot åklagare och domare sker främst i form av trakasserier och hot. Det rör sig inte om vilka hot som helst, utan syftet är att påverka deras myndighetsutövning. Även enstaka fall av våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden förekommer.

I en tidigare Brå-studie var åklagare den yrkesgrupp inom rättsväsendet som i störst utsträckning utsätts för otillåten påverkan, vilket kan förklaras av att de exponeras som individer. Domare, som kommer in först när ett ärende snart är avgjort, utsätts i mindre utsträckning än många andra myndighetspersoner.

 
  © 2017 Jure AB