BRÅ rapport 2009:10 Hatbrott 2008
� Polisanmälningar där det i motivbilden ingår etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck
   
 
Titel:BRÅ rapport 2009:10 Hatbrott 2008 � Polisanmälningar där det i motivbilden ingår etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck
Utgivningsår:2009
Omfång:101 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027292
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2009:10
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Denna rapport är en sammanställning av brottsanmälningar där det i motivbilden ingår hatbrott på grund av etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet i Sverige år 2008. Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg – vad som avgör om det är ett hatbrott eller inte är motivet till brottet.

Definitionen av hatbrott i hatbrottsstatistiken har ändrats från och med år 2008 bland annat genom att det främlingsfientliga motivet utökats till att även omfatta hatbrott som sker mellan minoritetsgrupper samt av minoritetsgrupper mot majoritetsgrupper.

I Hatbrott 2008 redovisas uppgifter om utsatthet för hatbrott utifrån målsägandeuppgifter och den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Dessutom redogör rapporten för hur stor andel av hatbrottsanmälningarna som personuppklarats och i hur hög grad personer misstänkta för hatbrott är brottsligt belastade.

I rapporten ges även information om huruvida hatbrotten är vit makt-ideologiskt motiverade, om personer som misstänks för brotten samt om hatbrottens regionala fördelning.
 
  © 2017 Jure AB