Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m.
   
 
Titel:Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:384 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232422
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:28
Ämnesord:Processrätt

Pris: 282 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att den nuvarande delgivningslagen ersätts av en ny lag, vars syfte är att ge de tillämpande myndigheterna de verktyg och den flexibilitet som behövs för en skyndsam och ändamålsenlig hantering av delgivningar samtidigt som grundläggande rättssäkerhetskrav upprätthålls.
 
  © 2017 Jure AB