Ds 2009:29 Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m.
   
 
Titel:Ds 2009:29 Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:57 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232439
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:29
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågor om återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, advokaters vittnesplikt och den frist inom vilken huvudförhandling med häktad ska hållas sedan åtal väckts.
 
  © 2017 Jure AB