Finsk straffprocessrätt
   
 
Författare:Frände Dan
Titel:Finsk straffprocessrätt
Utgivningsår:2009
Omfång:607 sid.
Förlag:Edita
ISBN:9789513755669
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Verket innehåller en heltäckande behandling av straffprocessrättens olika delar med undantag för straffverkställighet. Kärnan utgörs av en genomgång av reglerna för åtalsprövning och domstolsbehandling. Både rättegången i tingsrätt och hovrätt tas upp. Av de ämnen som här behandlas kan särskilt nämnas åtalströskel, åtalsändring, offentlighet, målsägandens rättigheter, språkval, processledning, rättsligt bistånd, bevisteori och rättskraft.
 
  © 2017 Jure AB