Lovsamling 2009 Erhvervsret
   
 
Författare:Mogensen Per
Titel:Lovsamling 2009 Erhvervsret
Upplaga:16 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:353 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757419764
Ämnesord:Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

Bogen indeholder følgende love:

Aftalelov AFTL
Aktieselskabslov (uddrag) ASL
Anpartsselskabslov (uddrag) APSL
Ansættelsesbevislov ANL
Arvelov ARVL
Betalingsmiddellov BML
Checklov CHL
Danske Lov (uddrag) DL
Deponeringslov DPL
Designlov DEL
EF-domskonvention med bilag (uddrag) DOK
EF-lovvalgskonvention (uddrag) LVK
EF-traktaten (uddrag) TEF
E-handelslov EHL
Ejendomsomsætningslov EOL
Erhvervsdrivende virksomheder EVL
Erstatningsansvarslov EAL
Etnisk ligebehandlingslov, den almindelige ELL
Ferielov FRL
Forbrugeraftalelov FBL
Forbrugerbeskyttelseslov FEL
Foreningsfrihedslov FHL
Forsikringsaftalelov (uddrag) FAL
Forældelseslov FL
Fragtaftalelov (uddrag) CMR
Funktionærlov FUL
Færdselslov (uddrag) FÆL
Grundlov GRL
Gældsbrevslov GBL
Handelsagentlov HAL
International købelov CISG
Kommissionslov KMSL
Konkurrencelov KRL
Konkurslov KL
Kreditaftalelov KAL
Købelov KBL
Ligebehandlingslov LBL
Ligelønslov LLL
Luftfartslov (uddrag) LFL
Løsørekøbslov LKBL
Markedsføringslov MFL
Ophavsretslov (uddrag) OHL
Patentlov (uddrag) PL
Produktansvarslov PAL
Rentelov RL
Retsplejelov (uddrag) RPL
Retsvirkningslov RVL
Sølov (uddrag) SØL
Tilbudslov TBL
Tinglysningslov TL
Varemærkelov VML
Virksomhedsoverdragelseslov VOL
Voldgiftslov VGL
Værdipapirhandelslov (uddrag) VPL
Værgemålslov VÆLBestillingsvilkår


Læs mere..
Relaterede udgivelser
Erhvervsretlige love 2009

Håndbog i Ejendomshandel og Lejeret

Søretten i et formueretligt perspektiv

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar, 3.udg.

Forbedringer - Energibesparende foranstaltninger
i lejeretlig belysning
Entreprise 6. udg.
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
Kontrakter

Almindelig kontraktsret 3. udg.


Bogen indeholder følgende love:

Aftalelov AFTL
Aktieselskabslov (uddrag) ASL
Anpartsselskabslov (uddrag) APSL
Ansættelsesbevislov ANL
Arvelov ARVL
Betalingsmiddellov BML
Checklov CHL
Danske Lov (uddrag) DL
Deponeringslov DPL
Designlov DEL
EF-domskonvention med bilag (uddrag) DOK
EF-lovvalgskonvention (uddrag) LVK
EF-traktaten (uddrag) TEF
E-handelslov EHL
Ejendomsomsætningslov EOL
Erhvervsdrivende virksomheder EVL
Erstatningsansvarslov EAL
Etnisk ligebehandlingslov, den almindelige ELL
Ferielov FRL
Forbrugeraftalelov FBL
Forbrugerbeskyttelseslov FEL
Foreningsfrihedslov FHL
Forsikringsaftalelov (uddrag) FAL
Forældelseslov FL
Fragtaftalelov (uddrag) CMR
Funktionærlov FUL
Færdselslov (uddrag) FÆL
Grundlov GRL
Gældsbrevslov GBL
Handelsagentlov HAL
International købelov CISG
Kommissionslov KMSL
Konkurrencelov KRL
Konkurslov KL
Kreditaftalelov KAL
Købelov KBL
Ligebehandlingslov LBL
Ligelønslov LLL
Luftfartslov (uddrag) LFL
Løsørekøbslov LKBL
Markedsføringslov MFL
Ophavsretslov (uddrag) OHL
Patentlov (uddrag) PL
Produktansvarslov PAL
Rentelov RL
Retsplejelov (uddrag) RPL
Retsvirkningslov RVL
Sølov (uddrag) SØL
Tilbudslov TBL
Tinglysningslov TL
Varemærkelov VML
Virksomhedsoverdragelseslov VOL
Voldgiftslov VGL
Værdipapirhandelslov (uddrag) VPL
Værgemålslov VÆL


Dine indkøb
Antal:0 stk
Total:0,00 DKK.Evt. medlemsrabat fremgår først når du har logget dig på som medlem (via forsiden)

Bestillingsvilkår


Læs mere..
Relaterede udgivelser
Erhvervsretlige love 2009

Håndbog i Ejendomshandel og Lejeret

Søretten i et formueretligt perspektiv

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar, 3.udg.

Forbedringer - Energibesparende foranstaltninger
i lejeretlig belysning
Entreprise 6. udg.
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
Kontrakter

Almindelig kontraktsret 3. udg.


 
  © 2017 Jure AB