Köprätt
� och annan kontraktsrätt
   
 
Författare:Håstad Torgny
Titel:Köprätt � och annan kontraktsrätt
Anmärkning:De första fem upplagorna gavs ut under titeln "Den nya köprätten".
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:364 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787342
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 497 SEK exkl. moms

 

I boken behandlas i första hand köprätt enligt 1990 års köplag, 1990 års konsumentköplag och den kommersiella standard-avtalsrätten, bl.a. NL 01. Väsentliga avvikelser i FN-konventionen 1980 om internationella köp (CISG) har inflikats löpande. Vidare behandlas konsumentkrediter och avbetalningsköp, finansiell leasing, återförsäljning, kommission och handelsagentur. Lagstiftning, praxis och standardavtal är beaktade fram till juni 2009. Det innebär att även 2009 års nya kommissionslag kommenteras. Boken är skriven såväl för undervisningen vid universiteten som för det praktiska rättslivet. Den innehåller därför både en grundläggande presentation av huvudlinjerna och – på vissa principiellt eller praktiskt viktiga punkter – en ingående analys och diskussion.

 
  © 2017 Jure AB