TemaNord 2000:582 Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:TemaNord 2000:582 Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv
Utgivningsår:2000
Omfång:127 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9289305185
Serie:TemaNord nr. 2000:582
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 159 SEK exkl. moms

 

Dokumenterar en konferens om den nordiska synen på frågan om hur långt den immateriella ensamrätten till ett varumärke, patent m.m. i olika länder (parallella rättigheter) sträcker sig geografiskt: till den egna nationen, till en region (t.ex. EU eller EES) eller globalt. Mot bakgrund av ett antal domar i EG-domstolen hävdas att de parallella rättigheterna för företag inom EU gäller för hela EU-området och inte bara för nationen.
 
  © 2017 Jure AB