Affärsjuridiska uppsatser 2008
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2008
Utgivningsår:2009
Omfång:343 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787359
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , EU-rätt , Krediträtt

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond har till följande tilldelat stipendium för utmärkta examensarbeten inom det affärsjuridiska området år 2008:

• Regleringen av advokatreklam. En jämförande studie mellan USA och Sverige/Johan Almer

• Bolags EG-rättsliga etableringsfrihet – utveckling genom och effekter av EG-domstolens praxis/Helena Jonsson

• Islamiskt bankväsende – en studie av Sharia-förenlig fastighetsfinansiering/Helen Larsson & Mina Nemati

• Säkerhetsåtgärder vid avtalstvister – En studie om möjligheten att provisoriskt upprätthålla avtal med stöd av 15:3 rättegångsbalken/Erik Mårild
 
  © 2017 Jure AB