Uppsatser om försäkringsavtalslagen
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Johansson Svante O. , Lindell-Frantz Eva , Radetzki Marcus , van der Sluijs Jessika , Ullman Harald , Nydrén Birger
Titel:Uppsatser om försäkringsavtalslagen
Utgivningsår:2009
Omfång:273 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233591
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Temat för denna antologi är den nya försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Antologin består av sju fristående uppsatser med inriktning på främst skadeförsäkring. Ambitionen är att härmed tillgodose en del av det behov av forskning som den nya försäkringsavtalslagen fört med sig.

Uppsatserna är författade av Bertil Bengtsson, professor och f.d. justitieråd, Svante O. Johansson, professor vid Handelshögskolan i Göteborg, Eva Lindell-Frantz, jur. dr och universitetslektor vid Lunds universitet, Birger Nydrén, chefjurist hos Zurich, Marcus Radetzki, professor vid Stockholms universitet, Jessika van der Sluijs, jur. dr och forskare vid Stockholms universitet samt Harald Ullman, adj. professor vid Linköpings universitet.

Innehåll:
- Lagreformer vid företagsförsäkring?
av Bertil Bengtsson

- Några anteckningar om försäkringsrättslig reklamation
av Svante O. Johansson

- Personförsäkring och kontraheringsplikt
av Eva Lindell-Frantz

- Identifikation samt förhållandet mellan biförpliktelser i företagsförsäkring
av Birger Nydrén

- Den försäkrades räddningsplikt enligt försäkringsavtalslagen
av Marcus Radetzki

- Reglering av tredje mans rätt till egendomsersättning i FAL och i säkerhetslagen
av Jessika van der Sluijs

- Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring – i teorin och praktiken
av Harald Ullman
 
  © 2017 Jure AB