BRÅ Rapport 2009:20 Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2009:20 Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet
Utgivningsår:2009
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027421
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2009:20
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 129 SEK exkl. moms

 

Majoriteten av de brott som begås mot ungdomar kommer aldrig till polisens kännedom. En viktig fråga för rättsväsendet är varför ungdomar inte anmäler brott. Kan den låga anmälningsbenägenheten hos de unga bottna i ett misstroende om att rättsväsendet inte kommer att kunna hjälpa till?

I denna rapport beskriver Brå vilka förklaringar de unga ger till att inte anmäla våldsbrott. I vilken utsträckning uppger de unga brottsoffren att de inte vänder sig till polisen på grund av rädsla för repressalier eller för att de helt enkelt inte har förtroende för myndigheterna?

Rapportens analyser bygger på två stora undersökningar som genomförs av Brå, Skolundersökningen om Brott (SUB) och Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Tack vare materialens storlek kan Brå, mer i detalj än vad som tidigare varit möjligt i Sverige, beskriva vilka ungdomsgrupper i befolkningen som av olika anledningar väljer, eller avstår från, att polisanmäla brott.
 
  © 2017 Jure AB