BRÅ Rapport 2009:19 Polisens satsning mot organiserad brottslighet
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2009:19 Polisens satsning mot organiserad brottslighet
Utgivningsår:2009
Omfång:168 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789186027414
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2009:19
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 229 SEK exkl. moms

 

Våren 2006 intensifieras kampen mot organiserad brottslighet. Polisen öronmärker 120 miljoner kronor för att finansiera särskilda projekt och därmed få mer kraft i brottsbekämpningen. Pengarna räcker till 43 projekt runt om i landet. Påverkade satsningen den organiserade brottsligheten? Vilka metoder och strategier använde polisen? Vilken betydelse har satsningen haft för polisens arbete? Vad betyder Alcatrazlistan i kampen mot brottsligheten? Brå har utvärderat de 43 projekten, och utifrån de slutsatser som dras blickar rapporten även framåt på polisens arbete. Utvärderingen har gjorts på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, som också finansierat undersökningen
 
  © 2017 Jure AB