SOU 2001:7 Radon Del 2
� Fakta och lägesrapport om radon
   
 
Titel:SOU 2001:7 Radon Del 2 � Fakta och lägesrapport om radon
Utgivningsår:2001
Omfång:259 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213931
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:7
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I betänkandet redogörs för hur en specifik kommun (Sollentuna) arbetar med radonfrågan samt för metoder när det gäller bedömningar av radonrisk, sanering av hus, radonets påverkan på fastigheters marknadsvärde m.m.
 
  © 2017 Jure AB