BRÅ Rapport 2010:1 Brottsoffers kontakter med rättsväsendet
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2010:1 Brottsoffers kontakter med rättsväsendet
Utgivningsår:2010
Omfång:111 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789186027476
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2010:1
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Kan man tryggt förlita sig på polis, åklagare och domstolar när man utsatts för brott? Här studeras frågor om brottsoffrens situation med hjälp av statistiska analyser av Nationella trygghetsundersökningens (NTU) resultat. Personliga berättelser skapar förståelse och ger liv åt statistikens standardiserade svar.

Om rättsväsendets aktörer skapar trygghet ökar det såväl möjligheterna för den utsatte att återhämta sig som för att rättsprocessen blir rättssäker och effektiv. Att brottsoffer blir väl bemötta av polis, åklagare och domstolar är också viktigt för allmänhetens förtroende för rättsväsendet. I denna rapport studeras brottsutsattas kontakter med samtliga delar av rättsväsendet. Några av de frågor som ställs är:
- Vilka har mest negativa erfarenheter av rättsväsendet?
- Är erfarenheterna kopplade till vilket förtroende man känner för rättsväsendet?
- Hur stort är de brottsutsattas behov av stöd och hjälp?

Med hjälp av statistiska analyser utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ges en generell bild av brottsoffrens situation. Genom intervjuer med ungdomar som utsatts för brott samt kvinnor och män som utsatts för relationsvåld ges en djupare förståelse av de statistiska svaren.
 
  © 2017 Jure AB