Marknadsrätt
� in nuce
   
 
Författare:Melin Stefan
Titel:Marknadsrätt � in nuce
Utgivningsår:2009
Omfång:192 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147089451
Ämnesord:Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

En väl fungerande marknad, där konkurrensen mellan företagen bedrivs på ett sunt sätt och ett högt konsumentskydd ger den enskilde trygghet, är en viktig grund för samhällsekonomin. Marknadsrättens betydelse har blivit tydligare genom Sveriges medlemskap i EU och gemenskapsrättens roll i den inhemska rätten. Regelaktiviteten är stor och den påverkar kontinuerligt vår lagstiftning – både marknadsföringslagen och konkurrenslagen är resultatet av EG-direktiv. I boken görs därför kopplingar till EG-rätten. Boken tar även upp andra lagar, bl.a. om produktsäkerhet och avtalsvillkor, liksom marknadens egen normbildning på marknadsföringsområdet.
 
  © 2017 Jure AB