Gåva
� juridiken i praktiken
   
 
Författare:Molin Anna , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Gåva � juridiken i praktiken
Utgivningsår:2010
Omfång:132 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170276231
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Familjerätt

SLUT på förlag

 

GÅVA tar upp den praktiska juridiken kring gåvor av olika slag, t ex av fastigheter eller av värdepapper, bostadsrätter, lösöre eller kontanter. Även närliggande områden behandlas i boken såsom gåvoutfästelser, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd.

Vilka villkor kan vara giltiga, vad händer om gåvotagaren är underårig, hur påverkas arvsreglerna, kan gåvor återkallas? Boken ger svar på dessa och många andra viktiga frågor kring gåvor.

Boken innehåller också handfasta exempel på hur gåvobrev kan utformas.

Även skattereglerna kring gåvor behandlas utförligt i boken. Gåvoskatten har ju avskaffats men även vid gåvor kan reglerna om inkomstskatt bli aktuella liksom reglerna om stämpelskatt. Huvudsaklighetsprincipen gäller för fastigheter medan delningsprincipen gäller för lös egendom (blandade fång) vilket påverkar kapitalvinstbeskattningen och eventuella uppskov.

Vid gåva av näringsverksamhet blir många frågor aktuella, t ex om uttagsbeskattning och överföringsregler för periodiseringsfonder, expansionsfond och sparad räntefördelning.
 
  © 2017 Jure AB